Exam Postponed !!!

विदुर नगरपालिकाको मिति २०७८ । ०१ । १४ को निर्णयानुसार संङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मिति २०७८ बैशाख १५ गतेदेखि लिइने भनिएको वार्षिक परीक्षा साथै प्रत्यक्ष रुपमा हुने शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप अर्को सुचना प्रकाशन नभएसम्म स्थगित गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।


 

Comments

Archives

Total Pageviews

Contact Form

Send