Posts

Showing posts from May, 2023

Quiz Competition (Junior)

Image
जेष्ठ ०५   ,२०८० शुक्रबारका दिन संचालन भएको  Junior Quiz  Competition-2080   मा Yellow House   ले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।

House-Wise Senior Quiz Competition : On Baisakh 29, 2080 B.S.

Image
बैशाख २९,२०८० शुक्रबारका दिन संचालन भएको Senior Quiz Competition-2080 मा Green House ले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।